Bank nasienia poszukuje dawcow

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w których nosi się nasienie dawców. Wymagają oni wykonać ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca musi być w skutecznej sprawności fizycznej, żyć w wieku do 35 lat a nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma kierowana jest nieodpłatnie. Wybierana jest jedynie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest specjalny wywiad, podczas którego powodowanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego bycia seksualnego, przebytych wad i sytuacji rodzinnej. Później bada się jego krew w punktu sprawdzenia, czyli nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie wchodzi do banku spermy na czas pół roku. Dopiero po upływie ostatniego etapu dokonuje się nowe doświadczenia oraz na ich podstawie kieruje nasienie do pewnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną uwaga na właściwe przechowywanie nasienia. W polskim kraju praktyka oddawania spermy jest zawsze jeszcze kilku popularna, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie może jakiś. Jednak na skali polskiego prawa samotne osoby nie mogą użyć z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego sile być jednocześnie ojca i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przekazywać swoim synom.