Dyrektywa unijna odkurzacze

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć zrealizowane przez wszystkie produkty, jakie są dane do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z użyciem dowolnego materiału w działach, w jakich może stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z umowami atex także za dostosowanie danego produktu do aktualnych reguł. Atest atex jest reklamowany w przypadku produktów, jakie uważają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest wówczas przestrzeń, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesu, jak duża dawka energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który decyduje poważne ryzyko dla działania i zdrowia ludzkiego.