Helena pospiech

comarch crm

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów zwraca się różne środki gaśnicze. Najciekawszym jest niewątpliwie woda. A nie w jakimkolwiek przypadku można się nią podawać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że wolno ją zwracać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie można z niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na oferowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. A w tych przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.