Koc przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do otoczenia stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że stanowić podawana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Zaleca się kilka różnych sposobów urządzeń, które potrafią stanowić stosowane w zasięgu bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja systemów przed skutkami wybuchu, która przebiega w podróży odciążenia wybuchu. Szuka on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie pewno być z powodzeniem zastosowane dodatkowo w takich insolacjach, w jakich składa niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi żyć wykorzystany w części sanitarnej też w ciągu sterylizacji. Urządzenie pewno istnieć czyszczone metodą SIP/CIP